Friday, January 16, 2009

Rukun Akhlak & Etika Kerja Perkhidmatan Awam.


Ciri Pertama:
Bersih, Jujur dan Amanah Amalan Mulia

Ciri Kedua:
Cekap, Cepat dan Tepat Tuntutan Kerja

Ciri Ketiga:
Titih, Lutanan dan Menghargai Masa Asas Kejayaan

Ciri Keempat:
Berilmu, Kreatif dan Inovatif Asas Kebaktian

Ciri Kelima:
Beriltizam, Keterbukaan dan Akuantabiliti Mengukuhkan Keberkesanan

Ciri Keenam:
Sabar, Tabah dan Bersopan Santun Amalan Terpuji

Ciri Ketujuh:
Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing Menambah Penghasilan

Ciri Kelapan:
Qudwah dan Qiadah Teladan Kepimpinan

Ciri Kesembilan:
Setiakawan, Syura dan Bermuafakat Membawa Berkat

Ciri Kesepuluh:
Berjimat Cermat Asas Kemakmuran

Ciri Kesebelas:
Pemedulian Asas Perpaduan


All of the 'Ciri' above must be practice by all the government servant, especially to all my collegue in DCA. Thanks to IPA for giving me the booklet. It is very useful & meaningful.

0 comments:

  © Blogger template ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP